تاریخ معماریطرح معماریمبانی نظری معماریمعماری جهانمعماری معاصر

بررسی مولفه های پست مدرنیسم در هنر هفتم

دانلود مقاله بررسی مولفه های پست مدرنیسم در هنر هفتم

 بررسی مولفه های پست مدرنیسم در هنر هفتم

دانلود مقاله بررسی مولفه های پست مدرنیسم در هنر هفتم

چکیده

پست مدرنیسم طی دهه های ) ۰۸۹۱ تا ۰۸۹۱ ( گسترش خود را آغاز کرد. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی است که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم کرد به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا شد. مطرح شدن علم نوین و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست.

جریان شالوده شکنی و دیدگاهها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابلها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد. جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره است، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد.

در طی این رساله به بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به طور کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن است تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را بیان نماید .

واژههای کلیدی : پست مدرنیسم، جان دیویی، زمینه فرهنگی، دریافت مخاطب، پراگماتیسم

Examination of the Postmodernism Components in Seventh Art

Abstract Postmodernism began to expand during the decades (1960 to 1970). Postmodernism is a movement that got away from modernism a pluralistic movement after transcendent modernism missed its direction. The rise of new science and the idea of uncertainty as the problem of order within disorder can be considered as the heart of postmodernism. The process of deconstruction and the views of the Pragmatists as well as the philosophical views of the Neo-Pragmatists Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3480485
also played a significant role in the development of the theoretical postmodern foundations. The characteristics of postmodernism include pluralism, eclecticism, considering identity, subcultures, content, traditionalism, the elimination of contradictions and distinctions, the reconciliation of contradictions, the rejection of elitism and superstitions as well as the closeness of art to life.

John Dewey is one of the pioneers of pragmatism. His artistic theories about the experience and enjoyment of everyday life gives a pluralistic and eclectic view to art and gives identities and content to subcultures, in contrast to elitism and contradictions and superstitions. During this study, we examine the comparative foundations of postmodernism and John Dewey’s artistic theories, especially on the impact of the cultural context on the audience’s reception of artwork in general. The current research tries to express common views of John Dewey on postmodernism. Keywords: Postmodernism, John Dewey, Cultural Background, Audience Reception, Pragmatism

 

مقدمه

پست مدرنیسم را می توان به مثابه یک جریان قدرتمند فرهنگی، سیاسی روشنفکری دانست که از دهه ۰۸۹۱ به این
طرف سربرآورده است. تعهدات جدی پست مدرنیسم به پلورالیسم، التقاط گرایی، از بین بردن تمایزها و مرزها،
پرداختن به هویت و خرده فرهنگ ها، ضدیت با نخبه گرایی و نفی فراروایت ها و سعی بر نقد مدرنیسم و اصلاح
نقایص و کاستی های آن و در بعضی موارد ممانعت از افراط گرایی آن دارد. این ویژگی ها اهمیت پرداختن به
پست مدرنیسم را آشکار می کند.

جان دیویی که از پیشتازان فلسفه پراگماتیسم دانسته می شود، نظریات هنر « زیباشناسانه ای نیز دارد که بیشتر حول محور تجربه و لذت است. اعظم نظریات زیباشناسانه وی در کتاب بیان شده است و علی رغم آنکه برخی از فیلسوفان معاصر آن را جامع ترین کتاب در این مورد » همچون تجربه دانسته اند ولی به آن، آنطور که باید پرداخته نشده است و پرداختن به این نظریات دارای اهمیت است. بررسی تطبیقی این آراء با مبانی پست مدرنیسم به خصوص در باب زمینه فرهنگی و تاثیر آن بر دریافت مخاطب هنر، که بسیار جای پرداختن و تحقیق دارد، می تواند اهمیت پس زمینه فرهنگی یک جامعه در دریافت مخاطب، هنگام روبرویی با اثر هنری را نشان بدهد .

پست مدرنیسم مبحثی است که به تازگی جای خود را در ادبیات سینمایی باز کرده است.این اصطلاح دربارهء سبک و مختصات زیباشناسانهء آثار برخی از فیلمسازان)عمدتا امریکایی(دو دههء هشتاد و نود مانند کوئنتین تارانتینو، تیم برتن، دیوید لینچ، دیوید کراننبرگ، الیور استون و رابرت آلتمن به کار برده میشود.و اگر چه استفاده از آن روز به روز وسعت بیشتری مییابد، هنوز منبعی که معنای دقیق این سبک یا مکتب یا روش فیلمسای را مشخص کند، وجود ندارد . سینمای پست مدرن، در واقع حاصل شاخکهای تیز و ذهنیتهای فعال هنرمندانی است که خود از اجزای این فرهنگاند.این سینما اگر چه به تمام این مؤلفهها دستاندازی میکند، حاضر نیست که به نحوی تسلیم منطق نظامی میشود که آن را به وجود آورده است.فیلمسازان مورد بحث ما گاه با این نظام درمیافتند و گاه با آن کنار میآیند . زمانی فیلمهایشان در صدر آثار پرفروشترین جای میگیرد و درست در لحظهای که چیزی نمانده به عنوان کارگردانی پولساز مورد اعتماد استودیوها تثبیت شوند، ناگهان قراردادها را لغو میکنند و به فیلمسازی مستقل روی میآورند.)

بهترین نمونهاش امتناع تیم برتن از ساختن دنبالههای بتمنها(.اما این فیلمسازان را منتقدان سنتی هم حمایت نمیکنند و همیشه با نوعی تردید به آثار آنها نگاه میشود.درونمایههای اصلی سینما در دوران پست مدرن در فیلمهای آنها دیده میشود، اما به شکلی دیگر و در ترکیبی متفاوت.

 

دانلود مقاله با فرمت PDF

0

امتیاز : ۴.۵۶ ( ۴ votes)
برچسب ها
نمایش بیشتر
کانال تلگرام ایران معمار
اینستاگرام ایران معمار
فیسبوک ایران معمار
توییتر ایران معمار

Admin

دانشجوی دانشگاه فنی شهید بهشتی استان البرز

‫۲ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن